Facebook Info
Fraktalny wymiar pojęć doktryny chrześcijańskiej

Bibliografia: Bacz Jacek, Przez rozum do wiary, Kraków 2013. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: Dzieciństwo, tłum. W. Szymona OP, Kraków 2012. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum.…

George Berkeley i świat umysłu

Literatura podmiotu: Berkeley George, Dzienniki filozoficzne, przeł. Bartosz Żukowski, wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007 Berkeley George, Próba nowej teorii widzenia (1709), tłum. surowe Miłowit Kuniński i…

Taktyka dla apologetów

– „Taktyka dla apologetów”, Gregory Koukl & gracelead.co, tłum. AMB → pobierz PDF

Nadzieja

Rozdarciem w relacji kobiety i mężczyzny, jakie nastąpiło po spożyciu zakazanego owocu, jest upadek autorytetu mężczyzny. Bo czy może być drogowskazem ten, kto wydaje wewnętrzną zgodę na grzech? Gdyby mężczyzna…

rzeczpospolita.

rzecz pospolita zwykła, codzienna niby wciąż jedna a taka odmienna rzecz pospolita uniwersalna wielością oblicz taka zwyczajna

Komentarz do prologu św. Jana

Co oznaczają pierwsze słowa Ewangelii wg św. Jana: «En arche en ho Logos» – «na początku było Słowo»? W języku greckim zdanie to ma o wiele głębsze znaczenie niż potrafi to oddać przekład. Pojęcie «arche»…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…