Facebook Info

kontakt

„Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam.”

Szczególną formą apostolstwa indywidualnego, a w naszych czasach również najwłaściwszym znakiem ukazującym Chrystusa żyjącego w swoich wiernych, jest świadectwo całego życia świeckiego, płynącego z wiary, nadziei i miłości. Natomiast przez apostolstwo słowa, które w pewnych okolicznościach jest bezwzględnie konieczne, głoszą świeccy Chrystusa, wyjaśniają i szerzą Jego naukę, każdy stosownie do swych warunków i znajomości rzeczy, a przy tym i sami wiernie ją wyznają. (Apostolicam actuositatem [16], VA-II)

Jeśli masz jakieś uwagi, potrzebujesz porady duchowej lub filozoficznej, skontaktuj się przy pomocy jednego z podanych niżej adresów:

Facebook: fb.com/TemplumChristi
E-mail: adam@templumchristi.pl

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…