Facebook Info
Poza Kościołem nie ma zbawienia?

 Żyjemy dzisiaj w świecie, który się nam to podoba czy nie, jest coraz bardziej globalny. Nie da się dzisiaj ograniczyć tylko do własnego podwórka i organizować wszystkiego według jedynie własnych upodobań.…

Ks. Michał Heller o teorii ewolucji

Przede wszystkim trzeba sobie jasno uświadomić pewną okoliczność: ani Nauczycielski Urząd Kościoła, ani żaden teolog nie jest powołany do tego, by orzekać, czy teoria ewolucji (lub jakakolwiek inna teoria naukowa)…

Dlaczego nazywasz mnie dobrym?

Wolność wymaga pogodzenia się z potencjalnością do czynienia zła – do bycia niegodziwym, okrutnym, przerażającym, zdegenerowanym i demonicznym. Widzieć jakieś zło i twierdzić, że nigdy nie był bym do niego…

Wiara we własne narodziny

Otóż moje poczęcie, moje narodziny, mój język, moje wejście w byt, moje zjawienie się na świecie, moje dojście do słowa są wcześniejsze niż cała bierność w każdej z tych dziedzin, a zatem stanowią podstawę…

Litania o zbawienie od głupoty

Zbaw nas od głupoty, Panie! Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną. nie umiemy myśleć, nie umiemy patrzeć, nie umiemy słyszeć, nie umiemy niczego przewidzieć, nie umiemy z nieszczęść wyciągnąć zbawiennych…

Rodzić czy kombinować?

Poczucie dobrze wykonanej pracy zasadza się na radości płynącej z odpowiedzi na to, co owa materia już zawierała w zarodku, i osiągnięcia niepamiętnego, choć ostatecznie nowego celu, z wydania na świat czegoś…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…