Facebook Info
Wartość małżeństwa

Do ewidentnych pogańskich błędów naszych czasów należy wiara, iż państwo i naród stoją ponad rodziną i nawet ponad małżeństwem oraz — przede wszystkim — że zainteresowanie i oddanie narodowi czy państwu są czymś bardziej bezinteresownym niż oddanie się rodzinie czy małżeństwu. Tylko dlatego, że wspólnoty te są liczebni…

Zakochanie

Zakochanie, przez wielu traktowane pogardliwie jako upojenie zmysłów, samo w sobie reprezentuje jedynie apogeum rozbudzonego postrzegania ukochanej osoby, apogeum, w którym odsłania się cały urok jej istoty, pełna błogość wspólnoty „Ja–Ty”. Zakochanie samo w sobie nie jest bynajmniej czymś godnym pogardy albo skutkie…

Seks w stanie niewinności

W tym, co zdaje się stanowić problem techniczny, Tomasz z Akwinu widzi teologiczną głębię. Odkrywanie jej zaczyna od pytania, które jest całkiem niegłupie w swojej pozornej naiwności: „Czy w stanie niewinności do rodzenia dochodziłoby drogą spółkowania?”. Grzegorz z Nysy, w swoim traktacie O człowieku, twierdzi, że gdy…

Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…