Facebook Info
cel absolutny.

  Miłość jest wolnością. Absolutnie bezinteresowną współpracą dla absolutnego celu.  

Lęk

Jezus mówi: «Nie lękajcie się!». W tym Bożym przykazaniu implicite zawiera się prawda o tym, że jeśli jesteś człowiekiem, to są rzeczy, których się boisz. Lęk jednak nie jest naszym wrogiem, ale informacją.…

Edyta Stein o cechach i wartości kobiety

Pierwszym zadaniem będzie teraz krótkie scharaktery­zowanie specyficznych cech kobiety, bo tylko na ich podstawie można zrozumieć specyficzną wartość. W ostat­nich dziesięcioleciach psychologia poświęciła wiele…

Kryzys człowieka

Mówi się dzisiaj o kryzysie Kościoła i kryzysie wiary. W rzeczywistości jest to kryzys człowieka – mój kryzys, bo wiara jest odpowiedzią i tym samym wzięciem odpowiedzialności. Ale przecież ja nie szukam odpowiedzialności.…

Wesele

«Mistycy kochają Boga „tą władzą, jaka jest przeznaczona do miłości seksualnej”. Czyż nie wszyscy kochamy Boga tak, jak mężczyzna kocha kobietę?» (ks. J. Pierzchalski SAC) Jeśli małżeństwo jest obrazem…

Chrystus jako Archetyp

Choć jako Człowiek Jezus objawił się w świecie po Adamie, to Jego objawienie rzuca nowe światło także na pierwszego człowieka: w jego biblijnej wizji, zarówno w Rdz 1,26n, jak i Rdz 2,7, można wskazać ukrytą…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…