Niepokalana

Teoderet o wierze (ok. 450 r.)

Czym oko jest dla ciała, tym jest wiara dla umysłu; co więcej – jak oko potrzebuje światła, które odkrywa rzeczy widzialne, tak i umysł potrzebuje wiary, która ukazuje sprawy Boże i strzeże niewzruszonego o nich…

Teoderet o leczeniu chorób duszy

Istnieje medycyna ciała, istnieje też lecznictwo duszy, bo i ona, podobnie jak ciało doznaje wielu chorób; choroby ciała wszelako są niezależne od woli, natomiast choroby duszy w całej pełni wynikają z wolnego…

św. Jan XXIII o celu II Soboru Watykańskiego

Nie jest głównym celem naszej pracy dyskutować o głównych artykułach doktryny Kościoła czy powtarzać to, co Ojcowie, starożytni i współcześni teologowie nam podali, a co mamy prawo uważać, że nie jest wam…

Stefan Kardynał Hozjusz o łacinie w liturgii

Niech nikogo nie wzrusza, że nie jest składana w języku zrozumiałym dla wszystkich. Już bowiem przedtem, jak się zdaje wystarczająco, pouczyliśmy, że zbawienie nasze nie polega na tym, ile pojmujemy, lecz na tym…

Kard. Stanisław Hozjusz o Tradycji

Wielki ów Bazyli, opłakując stan swoich czasów, mówi: «Jedna już jest zbrodnia, surowo karana, jeżeli ktoś ojcowskie tradycje pilnie zachowuje. Nie zwalczają nas ze względu na pieniądze, ani z powodu blasku chwały,…

Capax Dei

Być obrazem Boga to nie to samo, co być stworzonym na obraz Boga. Akwinata, odwołując się znowu do metafory króla, tak wyjaśnił tę różnicę: obraz króla można odwzorować w rzeczy materialnej (na papierze, na…

Szaleństwo, które zachowało trzeźwość umysłu

A zatem to jedno szaleństwo zachowało trzeźwość umysłu. Zachowało trzeźwość umysłu nawet wtedy, gdy wszystko inne straciło rozum. Przez kolejne stulecia ludzie wracali do tego domu wariatów jak do własnego domu.…

Czy aborcja jest OK?

1. Z perspektywy biologicznej jesteśmy tylko zlepkami komórek – każdy z nas i Ty także. Co i w którym momencie sprawiło, że ten zlepek komórek stał się jednocześnie człowiekiem – Tobą? 2. Wyobraź sobie,…

Zapomniany rozkaz św. Jana XXIII

(…) Język łaciński z natury swojej był dostosowany do rozszerzania wśród różnych narodów każdego przejawu kultury ludzkiej: gdyż nie pobudzał do nienawiści, dla każdego narodu okazywał się łagodnym, nie…
← nowsze | starsze →