Niepokalana

Boże Przykazania – Wyznania Wyznawcy #10

·moje przemyślenia ·

O Dekalogu, wolności i niektórych zarzutach protestantów…

(opublikowano:4 maja 2019 r.)