Niepokalana

Czuwajcie.

·ekscerpcje z innych źródeł ·

czuwajcie

Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia – że tego sumienia nie zagłuszam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać przezwyciężając je w sobie. Jest to zaś tym ważniejsze, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali – zwłaszcza jeżeli tak postępują inni.

Moi drodzy przyjaciele, do was, do was, do was należy położyć zdecydowaną zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego jaki będzie człowiek. A więc – czuwajcie.

– św. Jan Paweł II, Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.

(opublikowano:7 sierpnia 2015 r.)