Niepokalana

Czy wiara w Boga jest racjonalna?

·moje przemyślenia ·

(opublikowano:5 maja 2016 r.)