Niepokalana

Dlaczego Bóg jest osobą?

·moje przemyślenia ·

creative-mind-brain-wallpaper

Pojęcie osoby nie jest tożsame z pojęciem człowieka. O ile każdy człowiek jest osobą, tak nie każda osoba jest człowiekiem. Spośród osób Trójcy Świętej tylko jedna wcieliła się w postać ludzką. Pojęcie osoby odnosi się do podmiotu, który postrzega, myśli i chce (posiada pamięć, rozum i wolę). Pojęcie człowieka odnosi się natomiast do manifestacji osoby w konkretnej formie, która może stanowić przedmiot postrzegania, myśli i woli.

Wierzymy, że świat w jakim żyjemy ma skończoną przeszłość – że miał swój początek. A zatem, zarówno czas, przesterzeń, jak i materia nie są wieczne ani samowystarczalne. Nie wchodząc w szczegóły, współczesne obserwacje przyrody wydają się to potwierdzać. Wierzymy zatem, że przyczyna, czy też zasada (gr. arche) leżąca u fundamentów całego Wszechświata musi przekraczać czas, przestrzeń i materię, a zatem być wieczna, nierozciągła i niematerialna.

Postrzeganie tego rodzaju przyczyny w kategoriach nieosobowych – bytu przypominającego maszynę, albo jakieś abstrakcyjne fizyczne czy matematyczne prawo, prowadzi do sprzeczności, gdyż abstrakcyjne idee nie mają mocy sprawczej, a aktywność maszyny jest ściśle związana z tej aktywności skutkami – innymi słowy, tego rodzaju wiecznie istniejąca przyczyna, pociągałaby za sobą także wiecznie istniejące skutki. W przypadku osoby sytuacja wygląda inaczej, bowiem o ile istnienie konkretnych światów będących wytworem umysłu jest w pełni od tego umysłu zależne, tak jego istnienie od żadnego z tych światów zależne nie jest.

Wierzymy zatem, że Bóg jest osobą (a właściwie bytem ponadosobowym – komunią osób), że jest On twórczym Umysłem, w którym «żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» (Dz17:28), a nie maszyną, czy zestawem abstrakcyjnych reguł. Wierzymy, że zapoczątkował ten świat poprzez swoją stwórczą Myśl (gr. Logos) i nieustannie podtrzymuje jego istnienie. Wierzymy także, że zrzekł się w pewnym zakresie swojej woli z miłości do nas i obdarzył nas rozumem zgodnym z Jego naturą, pozwalając nam tym samym brać wraz z Nim czynny udział w dziele stworzenia.

Adam Mateusz Brożyński, 8 września 2014 r.

(opublikowano:8 września 2014 r.)