Niepokalana

Fraktal Chrystusa

·moje przemyślenia ·poezja ·

(opublikowano:11 lipca 2017 r.)