Niepokalana

George Berkeley i świat umysłu

·moje przemyślenia ·

Literatura podmiotu:

 • Berkeley George, Dzienniki filozoficzne, przeł. Bartosz Żukowski, wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007
 • Berkeley George, Próba nowej teorii widzenia (1709), tłum. surowe Miłowit Kuniński i studenci filozofii, Instytut Filozofii UJ 1997
 • Berkeley George, Traktat o zasadach ludzkiego poznania, przeł. Janusz Salamon SJ, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005
 • Berkeley George, O ruchu, [w:] S. Sarnowski, Berkeley. Zdrowy rozsądek i idealizm, wyd. Klub Otrycki, Warszawa 1988
 • Berkeley George, Obrona i wyjaśnienie teorii widzenia lub języka wzrokowego, wykazujące bezpośrednią obecność i opatrzność Boga. W odpowiedzi anonimowemu Autorowi (1732), tłum. Miłowit Kuniński i studenci filozofii, w ramach translatorium na prawach seminarium w roku akademickim 1997/98, Instytut Filozofii UJ 1998
  – The Works of George Berkeley, digitized by Google, http://www.archive.org/details/texts

Literatura przedmiotu:

 • Berman David , Berkeley. Eksperymentalna filozofia, przeł. Robert Flaszak, wyd. Amber, Warszawa 1997
 • Sarnowski Stefan, Berkeley. Zdrowy rozsądek i idealizm, wyd. Klub Otrycki, Warszawa 1988
 • Szymańska Beata, Berkeley znany i nieznany, wyd. PAN, Kraków 1987
 • Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii t.2, wyd. PWN, Warszawa 2007
 • Tymińska Nina, Główne wątki filozofii George’a Berkeleya i niektóre sposoby ich ujmowania, http://neira.vipserv.org

(opublikowano:3 marca 2018 r.)