Niepokalana

J.B. Peterson – O Arce Przymierza, katedrze i krzyżu

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Musi istnieć most pomiędzy tym, co skończone i nieskończone.
Musi istnieć miejsce, gdzie efemeryczne spotyka się z wiecznym.
Musi istnieć most pomiędzy poznawalnym i niepoznawalnym.
Musi istnieć jakaś opoka u fundamentów.

Arka, która jest portalem Boga, ma być niesiona na ramionach tych, którzy są święci. Nie może być dotykana. Dotknięcie Arki niesie za sobą ryzyko śmierci. Są święte rzeczy, które nie mogą być dotykane pod ryzykiem śmierci. Te rzeczy, które nie mogę być dotykane, są fundamentem każdej społeczności.

Arka musi być umieszczona pośrodku świątyni. Świątynia musi być położona pośrodku społeczności. Społeczność musi być skupiona wokół tego, co nietykalne i niewzruszone. Nietykalne i niewzruszone jest tym, co aksjomatyczne. Ludzie podążający za Arką zdecydowali się na podróż w kierunku wiecznej Ziemi Obiecanej.

Miasto właściwie zbudowane wokół Arki Przymierza to wieczne Jeruzalem.

Coś musi być aksjomatyczne, albo wszystko trzęsie się i upada. To, co aksjomatyczne, nie może być w pełni wyrażone w słowach. Aksjomatyczne, nietykalne i niewzruszone jest tym, co umożliwia komunikację. Aksjomatyczny jest duch, proces, żywa siła. Jego manifestacje są jednak konkretne. To transformacja ducha w materię. To tworzenie Kamiennych Tablic.

Arka Przymierza zawiera Reguły (rules), które zostały wyprowadzone w pierwszym porządku z Zasady (principle) aksjomatycznej. Zasadą jest Duch, który sprawił, że Reguły się objawiły (manifest). Duch jest ostatecznym mieszkańcem Arki i reguły są rezultatem jego działania. Tym Duchem jest twórczy Logos.

Arka Przymierza i świątynia są zastąpione katedrą w centrum społeczności. Architektura katedry ma formę krzyża. Krzyż jest miejscem, gdzie ma miejsce transformacja. Transformacja jest włączeniem w ciało Chrystusa. To włączenie jest dramatycznym naśladownictwem; jest ucieleśnieniem decyzji aby nie tyle wierzyć w Chrystusa, co go sobą uobecniać, a to oznacza wierzyć w o wiele głębszym sensie, niż po prostu wierzyć.

Chrystus jest tym, który przekroczył śmierć, dobrowolnie śmierć przyjmując. Chrystus jest tym, który odrzuca królestwa tego świata dla Królestwa Bożego. Chrystus jest tym, który mówi prawdę tworzącą zamieszkiwalny, dobry porządek, z chaosu możliwości, które istnieją przed zmaterializowaniem się rzeczywistości. Chrystus jest tym, kto dzierży możliwości jak miecz przecinający śmierć. Chrystus jest tym, którego radykalna akceptacja warunków umożliwiających życie, pokonuje nienawiść, zgorzkniałość i pragnienie zemsty, które tragedia i wrogość plamiące Bycie w innym wypadku wytwarzają. Bez akceptacji śmierci, rządzi zgorzkniałość i Piekło triumfuje.

Chrystus jest potencjałem mężczyzny i kobiety.

Jest napisane, że mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz Boga i że Bóg jest tym, który używa wiecznego Logosu do tworzenia zamieszkiwalnego porządku z chaosu możliwości. To jest aksjomat. To jest diament leżący pośrodku świata. To jest Duch w Arce, która jest nietykalna. To jest opoka kultury, przynosząca pokój i dobrobyt, która szanuje ludzką godność. To jest Wielka Prawda. To jest obowiązek, którego akceptacja pozwala każdemu z nas żyć pomimo katastrofalnej kruchości i ograniczoności naszego istnienia. Nasze podobieństwo do Boga nadaje każdemu z nas wartość, która przekracza to, co skończone. Jednostka i społeczeństwo są obciążone etycznym żądaniem, by wartość tę mieć w poszanowaniu. To nie jest tylko domniemanie leżące u podstaw idei Praw Człowieka. To domniemanie, które nakłada na każdego z nas Ostateczną Odpowiedzialność, będącą nieuniknionym następstwem tych Praw.

Staw czoła chaosowi przyszłości.

Zatrudnij Logos, którego jesteś częścią, do przemiany tego chaosu w zamieszkiwalny porządek, który jest Dobrem. Mów prawdę. Ucieleśniaj prawdę.

Zaakceptuj, niemożliwie, ograniczenia, które sprawiają, że Bycie jest możliwe. Oddal w ten sposób resentyment, nienawiść i żądzę nieskończonej i nieograniczonej zemsty, oraz wszelkie okrucieństwo i zło, które się z nimi wiążą. Podnieś krzyż swojej tragedii i zdrady. Zaakceptuj jego straszny ciężar. Weź go na swoje ramiona i zmagaj się niemożliwie wzwyż ku Królestwo Bożemu na wzgórzu.

Alternatywą jest Śmierć i Piekło.

– Jordan B. Peterson, „On the ark of the covenant, the cathedral, and the cross: Easter Message I”, tłum. własne.

(opublikowano:28 marca 2018 r.)