Niepokalana

Kłamstwo w związkach

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Kiedy przyłapiemy na kłamstwie kogoś, z kim się spotykamy, potraktujmy to jako bardzo poważne ostrzeżenie co do jego charakteru. Kłamstwa stawiają każdy związek na bardzo chwiejnym fundamencie.

Skoro mamy zamiar mówić prawdę w tych kwestiach, tego samego możemy oczekiwać od partnera. Takie jest założenie. Jednak ten punkt dotyczy przede wszystkim nas samych, ponieważ jeśli my kłamiemy, to nie mamy szans przekonać się, jaki naprawdę jest ten ktoś, z kim się spotykamy. Jedna z najważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić w okresie randkowania, o ile traktujemy ten związek poważnie, to być uczciwym wobec sytuacji konfliktowych. Jeśli z kimś się spotykamy i uważamy, że ten ktoś potraktował nas niewłaściwie, albo odczuwamy urazę, to  musimy być uczciwi w tej kwestii. Istnieją przynajmniej dwa ważne powody, dla których należy tak właśnie postępować:

  • Uczciwe podejście umożliwia pozbycie się urazy lub rozwiązanie konfliktu.
  • Kiedy jesteśmy uczciwi, reakcja partnera mówi nam, czy rzeczywisty, trwały związek jest z nim możliwy.

Jeśli odczuwamy urazę, powiedzmy o tym. Nie ukrywajmy rozgoryczenia. Jeśli ta druga osoba zrobiła coś, co nam się nie podobało, coś, co było niezgodne z naszymi wartościami albo po prostu złe, należy to omówić. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy budowali związek na fałszywym poczuciu bezpieczeństwa i fałszywej bliskości, a wówczas możliwe, że nasze uczucia zostaną skażone przez tę urazę czy lęk. Wiele można stracić, kiedy się nie wie, kim naprawdę jest ta druga osoba i dokąd zmierza nasz związek, jeśli jedno, albo oboje, nie podchodzi otwarcie do konfliktów. Związek pozornie wolny od konfliktów jest prawdopodobnie płytki.

Po drugie, musimy się przekonać, czy osoba, z którą się spotykamy, potrafi otwarcie podchodzić do konfliktów. Wszystkie badania na temat związków wyraźnie świadczą o tym, że jedynie  ludzie gotowi do konfrontacji i wysłuchania uwag są zdolni do budowania udanych związków. Powinniśmy się tego dowiedzieć teraz, zanim będzie za późno na to, aby nasz partner chciał o tym rozmawiać. Jeśli zaangażujemy się w związek z kimś, kto nie potrafi przyjmować uwag, będziemy skazani na życie w samotności, rozżaleniu, a niewykluczone także, że staniemy się ofiarą przemocy.

Księga Przysłów trafnie wyraża się na temat osoby niezdolnej do konfrontacji: „Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię kochał” (9,8); „Szyderca nie lubi upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi” (15,12). Powinniśmy wiedzieć, czy wiążemy się z kimś, kto będzie unikał reagowania na konflikty, czy też mamy do czynienia z człowiekiem potrafiącym słuchać, uczyć się i reagować w dojrzały sposób. Jeśli nie rozwiążecie konfliktów już teraz, a zaangażujecie się poważniej, to ściągnięcie na własną głowę prawdziwe kłopoty.

Uczciwość w kwestii konfliktów prowadzi do intymności, dzieli także ludzi na mądrych i głupich. Jednak to, czy jesteśmy uczciwi, zależy wyłącznie od nas samych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co robi osoba, z którą się spotykamy, nie możemy za nią decydować. Możemy jednak decydować o tym, jakiego rodzaju osobą chcemy być my sami i z kim chcemy budować związek.

– H. Cloud, J. Townsend, „Granice w randkowaniu”, przeł. J. Kauc, Warszawa 2016, s. 35n.

(opublikowano:6 sierpnia 2017 r.)