Niepokalana

Kochać.

·moje przemyślenia ·

O tym, kogo kocham, nigdy nie zapominam.
Kochać, to pamiętać.

Tego, kogo kocham, nie oceniam przez pryzmat przeszłości.
Kochać, to zapominać.

Ten, kogo kocham, jest tym, kto najważniejszy pośród ważnych spraw.
Kochać, to wywyższać.

Z tym, kogo kocham, chcę zawsze być.
Kochać, to być obecnym.

Dla tego, kogo kocham, chcę być drogą a nie murem.
Kochać, to pozwolić na prawdziwą wolność.

Temu, kogo kocham, chcę mówić prawdę.
Kochać, to być szczerym.

Za tym, kogo kocham, tęsknię.
Milość to tęsknota za miłością.

Tego, kogo kocham, chcę kochać coraz więcej.
Miłość jest nieskończona.

Temu, kogo kocham, chcę oddać swoje życie.
Miłość jest śmiercią dla samego siebie.

(opublikowano:15 sierpnia 2018 r.)