Niepokalana

Krąpiec o filozofii

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Prof. Mieczysław Krąpiec OP opowiada o przemianach w sposobie postrzegania i rozumienia rzeczywistości w historii myśli filozoficznej.

część I

część II

część III

wypowiedzi prof. M. Krąpca na kanale pptapl
rozmowy z prof. M. Krąpcem na kanale FidesEtRatioPOLSKA

(opublikowano:19 lipca 2013 r.)