Niepokalana

Modlitwa za Polskę

·moje przemyślenia ·

Poprzez wszystkie wieki
Strzeż nas dobry Boże
Pragniem Twej opieki
Przed Tobą się korzę

Do Ojczyzny niebieskiej
Prowadź naród cały
By Polska zajaśniała
Blaskiem Twojej chwały

Odpuść winy ojców
Wysłuchaj nas Panie
I daj naszej matce
Polce zmartwychwstanie

Wejrzyj w nasze serca
Do Ciebie dziś wznoszone
I spraw by wiecznie były
Męstwem napełnione

Chroń nasze rodziny
Kobiety z dziatkami
Starców i młodzieńców
Małżonków, kapłany

Nie pozwól naszym wrogom
Hańbić świętej wiary
Niech przed Twoim Obliczem
Pokłoni się świat cały

(opublikowano:4 stycznia 2016 r.)