Niepokalana

O potrzebie integracji

·ekscerpcje z innych źródeł ·

integr

To, co bardzo ciąży na polskim życiu politycznym, a zatem na życiu Polski i Polaków, to jest wąska specjalizacja. Wszyscy się tutaj naokoło wąsko specjalizują.

Jak np. pojmują doniosłość potrzeby wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej, to bywa, że nie doceniają np. tradycji katolickiej jako konstytutywnej dla tradycji polskiej. Jeśli zaś odwrotnie – zaangażowani są żywo w przeżywanie i kultywowanie tradycji katolickiej, to często brak im zmysłu politycznego i sprawy gospodarcze są skłonni bagatelizować.

Są też tacy, którzy z tęsknoty za Polską popadają w nabożny kult narodu jako takiego – kult plemienny i oni często w związku z tym skłonni są traktować Kościół katolicki utylitarnie, przedmiotowo. I oni często w tym plemiennym kulcie zaniedbują sprawy wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej.

Reasumując, marzyłbym o tym, żeby ci wszyscy, którym sprawa polska na sercu leży, przestali się wąsko specjalizować i zintegrowali się. Rzucam trzy hasła – Kościół, szkoła, strzelnica i myślę, że w tych miejscach większość z nas mogłaby się bezkonfliktowo spotkać. Bezkonfliktowo, to znaczy również z należytym szacunkiem dla tych pryncypiów, które są dla nas szczególnie istotne.

Narodowcy niechaj dokonają ostatecznego rozbratu z socjalizmem. Niech wolnościowcy nie traktują Kościoła jako pewnego koniecznego, czy potrzebnego, ale tylko elementu, ogniwa w grze politycznej. Nawróćmy się wszyscy, nauczmy się historii, przeróbmy lekcje które historia ma dla nas i zabiegajmy o wolność gospodarczą. Może wtedy, „jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści”. Wąska specjalizacja jest szkodliwa, kto wie – może nawet zgubna.

– Grzegorz Braun, „NamZależy #42„, 18 sierpnia 2014 r.

♫ Wyrwani z niewoli – Obudź się Polsko

(opublikowano:28 kwietnia 2015 r.)