Niepokalana

Piekło

·moje przemyślenia ·

Nie ma prawdziwej rozpaczy bez prawdziwej nadziei. Rozpacz to połączenie prawdziwej nadziei i brak wiary w jej spełnienie. Rozpacz to właśnie piekło, w którym człowiek trwa z wyboru, poprzez odrzucenie wiary w możliwość spełnienia jakiegoś głębokiego, prawdziwego i dobrego pragnienia swojego serca. Śmierć sprawia tylko, że decyzja staje się ostateczną.

(opublikowano:14 kwietnia 2018 r.)