Niepokalana

Pierwszosobotni rachunek sumienia

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Zapytajmy nasze serca o grzechy wymienione przez Zbawiciela w objawieniu udzielonym Siostrze Łucji:

…przeciw Niepokalanemu Poczęciu

 • Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem jej bronić?
 • Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
 • Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do świętości?
 • Może poprzez złożone przyrzeczenia, śluby, przynależność do bractwa czy stowarzyszenia jestem zobowiązany do obrony dogmatu o Niepokalanym Poczęciu? Czy wywiązuję się ze swych zobowiązań?
 • Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy widzę w nim dar Boga?
 • Czy przeciwstawiam się polityce antyrodzinnej zmierzającej do ograniczenia liczby urodzeń?
 • Czy szanuję i kocham moich rodziców za dar poczęcia?

…przeciw Dziewictwu

 • Czy znam treść dogmatu o wieczystym Dziewictwie Maryi i rozumiem jego znaczenie? Czy umiem go bronić?
 • Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Maryję zawsze Dziewicę? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
 • Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem traktowania nie tylko mojego ciała, ale i mojej duszy?
 • Czy jako rodzic wychowuję swoje dzieci w szacunku do czystości?
 • Czy uznaję naukę Kościoła związaną z pożyciem przed– i pozamałżeńskim? Czy postępuję według jej wskazań?
 • Czy szanuję czystość, czy uznaję ją za cnotę?
 • Czy przeciwstawiam się tendencjom do ośmieszania dziewictwa?

…przeciw Bożemu Macierzyństwu

 • Czy znam treść dogmatu o Bożym Macierzyństwie? Czy rozumiem jego sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem go bronić?
 • Czy w swoich modlitwach uwielbiam Pana za Wcielenie Syna Bożego? Czy modlę się do Maryi pod tytułem Bożej Rodzicielki?
 • Czy życie człowieka jest dla mnie świętością? Czy służę mojemu Panu w bliźnich?
 • Czy macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem Bożym?

…przeciw maryjnemu wychowaniu dzieci

 • Czy Maryja jest dla mnie wzorem w wychowywaniu dzieci? Czy umiem bronić Maryi jako modelu wychowania?
 • Czy staram się przekazać dzieciom niepopularne wartości, jak: pokorę, służbę, posłuszeństwo i oddanie Bogu?
 • Czy moje wychowanie podporządkowuję sukcesowi na tym świecie, zamiast przygotować dzieci do „gromadzenia skarbów w niebie”? Czy pozwalam, aby dzieci stawiały sobie za wzór idole kreowane przez świat mediów?
 • Czy uczę je miłości i czci do Matki Najświętszej?
 • Czy rozmawiam z nimi o Matce Bożej i uczę je, jak bronić Ją w środowisku, które usiłuje wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Maryi?

…przeciw maryjnym wizerunkom

 • Czy dobrze rozumiem naukę Kościoła o obrazach Matki Bożej i umiem jej bronić?
 • Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy pamiętam o nim? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi o obowiązku modlitwy do Matki Zbawiciela?
 • Czy dbam o przydrożną kapliczkę maryjną?
 • Czy nie wstydzę się ośmieszanej przez wielu pobożności ludowej?
 • Czy czynię maryjne obrazy przedmiotem handlu i zarobku?

– źródło: Sekretariat Fatimski

(opublikowano:15 maja 2019 r.)