Niepokalana

Religia naturalna a chrześcijaństwo

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Powiada się, że nauka o mistycznej mocy sakramentów pochodzi z platońskiej szkoły filozoficznej, zwyczaje kultowe z pogaństwa, a struktura organizacyjna Kościoła z żydostwa. Tak rzeczywiście jest, i to pochodzi w znaczeniu o wiele szerszym niż z wyżej wspomnianych źródeł, bo ślady nauki o Trójcy Świętej, Wcieleniu, uwolnieniu od grzechów można znaleźć u pogan, żydów i pogańskich mędrców; bo Wszechmocny, zanim jeszcze Jego Syn przyszedł na świat, rozsiał ślady i promyczki swej prawdziwej religii po całym świecie [por. DM11] i zebrał te wszystkie promienie w jeden, gdy kazał mu panować…


bł. J.H.Newman, Religia naturalna a chrześcijaństwo, w: Newman i jego dzieło, opr. ks.J.Klenowski Warszawa 1965, s.89-104.

(opublikowano:19 lipca 2013 r.)