reszty nie trzeba.

·moje przemyślenia ·poezja ·

kochać
to dać siebie.
z siebie wszystko.
bez reszty.
wolnym aktem
dać coś więcej
niż konieczność.
 
 

(opublikowano:2 sierpnia 2018 r.)