Niepokalana

św. Tomasz o obcowaniu płciowym

·ekscerpcje z innych źródeł ·

(opublikowano:29 czerwca 2016 r.)