Niepokalana

św. Tomasz o obcowaniu płciowym

· ekscerpcje z innych źródeł ·

(opublikowano: 29 czerwca 2016 r.)