Niepokalana

Arystoteles o cnotach

Cnót nabywamy dzięki uprzedniemu wykonywaniu czynów etycznie dodatnich, jak się to dzieje także i w dziedzinie innych sztuk. Tych bowiem rzeczy, których trzeba się nauczyć, by je wykonywać, tych uczymy się właśnie…