Niepokalana

Cicha cierpliwość

Jednym z najsłabiej dziś akcentowanych przymiotów Boga, za które powinniśmy Mu dziękować w każdym momencie naszego życia, jest bycie względem nas nieskończenie cierpliwym. Zaiste, cierpliwość to boska cnota,…

Radość doskonała

Kiedy święty Franciszek szedł raz porą zimową z bratem Leonem z Perudżii do Świętej Panny Maryi Anielskiej, a ogromne zimno dokuczało im wielce, zawołał na brata Leona, który szedł przodem, i rzekł: „Bracie…