Niepokalana

Czym jest miłość?

1. Znaczenie chrześcijańskiej miłości Dwa przykazania miłości (Boga i bliźniego) są ze sobą nierozerwalnie złączone: „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą…