Niepokalana

Epikeia - cnota słuszności

Epikeia, czyli słuszność, sądzi prawa, gdyż orzeka, że w niektórych przypadkach nie należy go przestrzegać… Epikeia, jak stwierdza Arystoteles, ma na celu zrozumienie intencji prawodawcy… Czyny ludzkie, do których…