Niepokalana

Rytuał

Słowo „rytuał” ma dziś dla wielu pejoratywny odcień. „Rytuał” wydaje się wyrazem skostnienia, przywiązania do narzuconych form; przeciwstawia się mu kreatywność i dynamikę inkulturacji,…

Przeistoczenie

W każdej rzeczy rozróżniamy jej postać zewnętrzną, którą dostrzegamy naszymi zmysłami, od jej istoty, która się pod tą postacią kryje, a którą tylko rozumem pojąć możemy. Mogę czasem widzieć jakiś przedmiot,…