Niepokalana

Maryja i muzułmanie

Islam jest jedyną wielką postchrześcijańską religią świata. Ponieważ jego początki przypadają na siódmy wiek, za życia Mahometa, było możliwe zaadoptowanie przezeń pewnych elementów Chrześcijaństwa i Judaizmu. Islam…

Katolickość jako zadanie

1. Jeśli cokolwiek w naszym spojrzeniu na Kościół nie wynika z naszej wiary w Chrystusa i do Chrystusa nie prowadzi — jest fałszem. Zastanówmy się, zatem, w jaki sposób katolickość Kościoła oraz katolickość…