Niepokalana

Czym jest apostolskość?

Czym jest apostolskość? Po pierwsze jest to dar Boga. To sam Bóg powołuje człowieka na apostoła… Wszystko inne będzie określane przez tę pierwotną prawdę, że sam Bóg jest przyczyną daru apostolstwa dla Kościoła…