Niepokalana

Zupełnego szczęścia niema na ziemi (1906)

1. Dobra doczesne, jak bogactwo, zaszczyty, rozkosze, nie są w stanie zapewnić nam szczęścia; nie zadowalają bowiem w zupełności duszy naszej, zatruwają nam nieraz życie, a w każdym razie kończą się dla nas…

Wartość religii (1906)

W dzisiejszych czasach słyszeć można nieraz zdanie, że religia jest rzeczą prywatną, zatem rzeczą podrzędnej wagi. Stąd też wielu jest tego zapatrywania, że nauka religii mniej jest ważną, niż np. nauka czytania,…