Niepokalana

Katolickość jako zadanie

1. Jeśli cokolwiek w naszym spojrzeniu na Kościół nie wynika z naszej wiary w Chrystusa i do Chrystusa nie prowadzi — jest fałszem. Zastanówmy się, zatem, w jaki sposób katolickość Kościoła oraz katolickość…