Niepokalana

O samozakłamaniu

Wszyscy wiemy, że Kościół jest pełen hipokrytów i obłudników. Nic w tym dziwnego – człowiek jest istotą słabą i ułomną, a jego ciało chce czegoś innego niż duch, przez co mamy tendencję do świadomego…

O potrzebie integracji

To, co bardzo ciąży na polskim życiu politycznym, a zatem na życiu Polski i Polaków, to jest wąska specjalizacja. Wszyscy się tutaj naokoło wąsko specjalizują. Jak np. pojmują doniosłość potrzeby wolności,…

Czy wiesz w co wierzysz?

  Jan Paweł II wyłożył jak kawę na ławę w swoich dokumentach na czym polega świętość rodziny i nic z tego ludzie nie wzięli do siebie. Powiedział, że drugie tysiąclecie ma być świadomym dążeniem…

Wartość religii (1906)

W dzisiejszych czasach słyszeć można nieraz zdanie, że religia jest rzeczą prywatną, zatem rzeczą podrzędnej wagi. Stąd też wielu jest tego zapatrywania, że nauka religii mniej jest ważną, niż np. nauka czytania,…

Schizma wschodnia

Prymat biskupów rzymskich był od dłuższego czasu solą w oku niektórym patriarchom konstantynopolitańskim, którzy sądzili, że skoro Konstantynopol stał się siedzibą cesarzy rzymskich, to powinien być również…

Piotr - skała czy kamyk?

Kilka lat temu, zanim wziąłem się na serio za czytanie Biblii, starałem się unikać „misjonarzy”, którzy chodzili od drzwi do drzwi. Zbyt często się na tym przejechałem. Po co otwierać drzwi albo wdawać…

Św. Izydor o wierze i nawróceniu

 O WIERZE  Prawdziwego szczęścia nie można osiągnąć inaczej niż poprzez wiarę. Szczęśliwy jest człowiek, który wyznając prawą wiarę, prowadzi zacne życie, a prowadząc zacne życie, strzeże prawej wiary. Jeśli…

On zaś spał…

Odkupienie Każdy z nas nosi w sobie pragnienie miłości przynoszącej odkupienie – miłości absolutnej, miłości bezwarunkowej i miłości wiecznej, która wyrywa spod władzy śmierci i wszelkiego zamętu. Zbawienie…

Zdrada sumienia

Dla wiernych, wartość nabożeństwa Trzech Godzin Męki Pańskiej jest proporcjonalna do tego, w jakim stopniu rozumieją, że patrzą nie tyle na tragedię sprzed dziewiętnastu stuleci, ile na tragedię ich własnego…
starsze →