Niepokalana

Słodkie jarzmo

Życie duchowe jest rzeczywiście życiem dziecięctwa, które jest zarazem zbyt ubogie dla pychy i zbyt ogołocone dla zmysłów. Chrystus mówi w swojej Ewangelii, że droga zbawienia jest niewygodna i zachęca nas do…