Niepokalana

Zagrożenia klerykalizmu teologicznego

Szczególnie wyraźne wezwanie, aby służyć zbawieniu innych, otrzymali w Kościele niewątpliwie jego pasterze. Ale Duch Święty udziela darów wszystkim wiernym, nie tylko pasterzom. Ustrój Kościoła jest hierarchiczny,…