Niepokalana

Stosunek Kościoła do państwa

„Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” – Jan Paweł II W Konstytucji duszpasterskiej…