Niepokalana

Litania pokory

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj…