Niepokalana

Moc męczeństwa

Prześladowania często nie tylko promowały, ale wręcz rozpowszechniały prześladowaną wiarę i dodawały jej znaczenia za sprawą publicznego, straszliwego świadectwa umierających. Paradoks ten wyraża się graficznie…