Niepokalana

Do polskiej dziewczyny…

CZYSTOŚĆ JEST TWOIM SKARBEM Do rodziny, do narzeczeństwa, do małżeństwa wniesiesz przede wszystkim siebie… Twoje serce. To, co wniesiesz, będzie takie, jaka ty jesteś: czyste i nieskalane lub zbrukane……

Znaki czasu

Wiele osób nie rozumie naszych czasów, bo są w nie zbyt uwikłani. Oceniają dzisiejszy dzień przez pryzmat wczorajszego, a jutrzejszy przez pryzmat dzisiejszego… Jeśli jesteś zbyt blisko zdarzeń, nie możesz ich…

Miłość to nie ryba

Miłość to nie ryba, którą można sprytnie złowić przy pomocy atrakcyjnej przynęty. Poprzez próbę podstępnego zwabienia i zagarnięcia tego, co ze swej natury musi stanowić wolny dar, niszczymy właśnie to, czego…

O samozakłamaniu

Wszyscy wiemy, że Kościół jest pełen hipokrytów i obłudników. Nic w tym dziwnego – człowiek jest istotą słabą i ułomną, a jego ciało chce czegoś innego niż duch, przez co mamy tendencję do świadomego…

Bóg urojony

Bóg urojony „Wyrazem ateizm oznacza się zjawiska różniące się bardzo między sobą. Kiedy bowiem jedni przeczą wyraźnie istnieniu Boga, inni uważają, że człowiek w ogóle nic pewnego o Nim twierdzić nie…

Ewangelia jako antymoralitet

Trudno kiedykolwiek bardziej zniekształcić Ewangelię, niż wtedy, kiedy czyni się z niej moralitet. Jeśli dobro i zło stanowią jeden z naczelnych tematów Ewangelii, nie wynika stąd bynajmniej, iż czynienie dobra…