Niepokalana

Kai Theós ēn ho Lógos

W każdej rozpatrywanej przez nasz umysł rzeczy, dostrzegamy w największej ogólności jej dwa aspekty, a mianowicie postać i istotę. Weźmy za przykład garnek. Opisując jego postać, powiemy np. że posiada taki,…

Casus Bourne'a

Zwykliśmy wyciągać wnioski na temat człowieka na podstawie tego, czym zajmuje się w życiu, jakimi zasadami się kieruje i co myśli na temat siebie i świata. Tymczasem taka perspektywa pełni jedynie rolę fotografii,…