Niepokalana

Lem o kulturze i jej patologiach

Opór częścią postępu Opór stawiany przez kulturę postępowi sam jest częścią owego postępu. Nie można bowiem postępować we wszystkich pomyśleć się dających kierunkach naraz. Kto się tak porusza, nie…

Kryzys tożsamości

Problematyczna tożsamość Marny los czeka człowieka, który utożsamia siebie z własnymi problemami. Skąd bowiem mógłby czerpać motywację do stawienia im czoła, skoro rozwiązanie tych problemów oznacza w jego…