Niepokalana

Miłość niezłomna

Żyjemy w jakiejś presji wyboru – albo całkowicie z Jezusem, albo całkowicie bez Niego, bo pośredniego rozwiązania nie ma: albo – albo. Istnieją tendencje, nie tylko w teologii ale i w tradycyjnej religijności,…