Niepokalana

Kai Theós ēn ho Lógos

W każdej rozpatrywanej przez nasz umysł rzeczy, dostrzegamy w największej ogólności jej dwa aspekty, a mianowicie postać i istotę. Weźmy za przykład garnek. Opisując jego postać, powiemy np. że posiada taki,…