Niepokalana

Boskie plemię

Jezusowa idea braterstwa, oparta na rozumieniu Boga jako Ojca, wydaje się podważać plemienny układ, podporządkowując naturalną rodzinę rodzinie nowej, nadprzyrodzonej, ustanowionej przez Chrystusowe Nowe Przymierze. Rozważmy…