Niepokalana

Obróbka Prawdy

Grzech sprawia, że zapominamy, iż istotą człowieka jest miłość, i każe sądzić, że tylko rzeczy materialne zdołają uratować ciało. Ta sama mentalność pobrzmiewa w relacjach z innymi ludźmi. Kiedy relacja…