Niepokalana

Chrzest dzieci

Ochrzczono nas w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zanim cokolwiek o Nich wiedzieliśmy. Dzisiaj nachodzą nas wątpliwości, czy tak powinno być. Odnosimy wrażenie, że w ten sposób uprzedzono i narzucono człowiekowi…

Przymus i wolność

Narzuciłem więc prawo, które jest niby mury i kształt mojego domostwa. Nierozumny przyszedł i powiedział mi: „Wyzwól nas od narzuconego nam przymusu, a staniemy się więksi”. Ale ja wiedziałem, że wtedy utracą…