Niepokalana

Boskie plemię

Jezusowa idea braterstwa, oparta na rozumieniu Boga jako Ojca, wydaje się podważać plemienny układ, podporządkowując naturalną rodzinę rodzinie nowej, nadprzyrodzonej, ustanowionej przez Chrystusowe Nowe Przymierze. Rozważmy…

Stworzeni do bycia domem

Zostaliśmy stworzeni dla rodziny. Dla wielu ludzi fakt ten jest sam przez się zrozumiały; jednak dla innych stanowi tylko pustą obietnicę, stwierdzenie całkowicie niewiarygodne. Przez kilka ostatnich pokoleń daje…

Rodzinna uczta

W żadnym innym miejscu nie znajdziemy tak wielkiego przekroju charakterów i osobowości jak w Kościele, który przypomina rodzinę o przerażających rozmiarach. Często przerażenie wzbudzają w nas już nawet te bliskie,…

Jaki ojciec taki syn

„Nie sądźcie, że przyszedłem na ziemię, aby przynieść pokój. Nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, a córkę z matką i synową z teściową. I tak:…

Odpowiedzialność za dom

Gardzę człowiekiem, który oczernia własnego syna, kiedy syn zgrzeszył. Syn jest jego częścią. Powinien go napomnieć i potępić – a to, jeśli go kocha, będzie dla niego samego okrutną karą – i bezlitośnie…