Niepokalana

Cicha cierpliwość

Jednym z najsłabiej dziś akcentowanych przymiotów Boga, za które powinniśmy Mu dziękować w każdym momencie naszego życia, jest bycie względem nas nieskończenie cierpliwym. Zaiste, cierpliwość to boska cnota,…