Niepokalana

Mili ludzie

Mili ludzie zawsze myślą, że są dobrzy, zaś okropni ludzie wiedzą, że dobrzy nie są. Mili ludzie nigdy nie robią nic złego – nigdy nie łamią przykazań, nigdy nie robią nic niemoralnego, a jeśli nawet…