Niepokalana

Co to jest dusza?

DUSZA JAKO CZYNNIK ISTOCZĄCY By zbadać naturę duszy, trzeba przyjąć, że przez wyraz „dusza” rozumie się pierwszą zasadę (principium) życia w organizmach istot żywych. Istoty bowiem mające duszę…

Epikeia - cnota słuszności

Epikeia, czyli słuszność, sądzi prawa, gdyż orzeka, że w niektórych przypadkach nie należy go przestrzegać… Epikeia, jak stwierdza Arystoteles, ma na celu zrozumienie intencji prawodawcy… Czyny ludzkie, do których…