Niepokalana

Tradycyjny, parafialny klecha

Jestem tradycyjnym parafialnym klechą. W ogóle jestem bardzo tradycyjny… Wyobraźmy sobie, że my emocjonalnie Pana Boga nie czujemy… Ja bym mógł państwa podkręcić i zaraz byśmy Pana Boga poczuli. Wygasili byśmy…