Niepokalana

Co to jest dusza?

DUSZA JAKO CZYNNIK ISTOCZĄCY By zbadać naturę duszy, trzeba przyjąć, że przez wyraz „dusza” rozumie się pierwszą zasadę (principium) życia w organizmach istot żywych. Istoty bowiem mające duszę…