Niepokalana

Czym jest miłość?

1. Znaczenie chrześcijańskiej miłości Dwa przykazania miłości (Boga i bliźniego) są ze sobą nierozerwalnie złączone: „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą…

Kobieta w Kościele

Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Bóg jest czystym duchem, w którym nie ma miejsca na różnicę płci. „Doskonałość” mężczyzny i kobiety odzwierciedla…